• Korinpunojankatu 1, 20320 Turku  (navigaattoriin Alankojantie RAISIO)

TIETOSUOJASELOSTE

Harkka-yhtiöiden internet-ajanvarauksen käyttäjien ja asiakasrekisteriin tietonsa luovuttaneita koskeva tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Katsastus Turku AD ky
Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa: Esa Harkka esa@harkka.com

ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella Katsastus Turku AD ky :n  ja asiakkaan asiakassuhteen historian tallentamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä asiakkaan yksilöimiseen palvelutapahtumassa. Katsastus Turku AD ky voi käyttää rekisteriä markkinoinnin tietolähteenä yhdessä Traficomin rekisterien kanssa, varmistaakseen markkinointiviestien vastaanottamisen.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on ajanvarauksessa itsestään (nimi, osoite, puh., email) ja autostaan (rek.nro, tyyppi, vm., käyttövoima, katsastusasema ja katsastusajankohta) antanut sekä ajanvaraukseen on myöhemmin puhelimessa tai palvelutiskillä täydennetty. Asiakas voi antaa suostumukset sähköiseen suoramarkkinointiin, jolloin käytetään niitä viestintätapoja, jotka asiakas on jättänyt. Rekisteriin ei liitetä mahdollisia asiakaspalautteita, hintoja tai muita kommentteja asiakassuhteesta.

ASIAKASREKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilön perustiedot sekä ajoneuvon tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä. Tietoja voidaan täydentää palvelutiskillä tai puhelimessa asiakkaalta saatujen tarkennusten perusteella. Rekisteriä voidaan päivittää Katsastus Turku markkinointikumppanin toimesta.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SÄILYTYS

Tiedot säilytetään Katsastus Turku AD ky:n  rekisterissä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin tietoja rekisteristä luovutetaan säännöllisesti vain Katsastus Turku AD ky:n  markkinointikumppaneille. Markkinointikumppaneille luovutetaan asiakkaan antamat ja myöhemmin täydentämät tiedot. Markkinointikumppanit käyttävät tietoja markkinoinnissa. Rekisteri on luettavassa muodossa IT-palveluntarjoajalla, jolla ei ole oikeutta käyttää tietoja.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri sijaitsee Katsastus Turku AD ky:n  IT-järjestelmäkumppanin hallinnoimalla palvelimella asianmukaisilla palomuureilla suojattuna. Tiedostomuotoinen rekisteri on vain Katsastus Turku AD ky:n   markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

TIETOJEN TARKASTAMINEN

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tai korjata omat tiedot, jotka on tallennettu Katsastus Turku AD ky:n   asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi Katsastus Turku AD ky:n   asiakasrekisteristä. Tietojen tarkastus-, muutos- tai poistamispyynnöt on lähetettävä osoitteeseen katsastusturku(at)gmail.com

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi.

Asiakaspalautteen käsittely ja NPS-kysely

Katsastus Turku AD ky kerää asiakkailta systemaattisesti palautetta asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja katsastustoiminnan kehittämiseksi. Verkkosivuilla jätetty palaute käsitellään yhteistyökumppanin palvelussa. Saadut palautteet tallennetaan Katsastus Turku AD ky:n   kumppanin palvelimelle. Rekisterin tietosisältö on asiakkaan nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisterinumero, asiointipäivä, katsastusasema, vapaa palaute, sekä asiakkaan mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa täydentämät tiedot. Rekisteri on suojattu palomuurein ja salasanoin. Käyttäjätunnukset ovat vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtävissään. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä tietoja anneta kolmansille osapuolille.

Katsastus Turku AD ky  kerää asiakkailta tietoa katsastuskokemuksesta NPS-viesteillä (Net Promoter Score). Kerätty tieto säilytetään Katsastus Turku AD ky:n   yhteistyökumppanin palvelussa. Rekisterin tietosisältö on asiakkaan nimi, rekisterinumero, katsastusasema, katsastuspäätös, katsastajan nimi, NPS-luku ja vapaa palaute. Rekisteri on suojattu asianmukaisin palomuurein ja salasanoin. Käyttäjätunnukset ovat vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtävissään. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä tietoja anneta kolmansille osapuolille.

Evästeiden käyttö verkkopalvelussa

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta ymmärrämme paremmin millaisesta sisällöstä sivustomme kävijät ovat kiinnostuneita. Evästeet auttavat meitä myös parantamaan sivuston käyttäjäkokemusta. Analytiikan avulla löydämme nopeammin esimerkiksi sivustolla olevat virheet, kuten rikkinäiset linkit. Tietoja voidaan käyttää myös mainostemme parantamiseen. Emme tunnista kävijöiden henkilöllisyyttä verkkosivujemme evästeiden perusteella, sillä emme kerää evästeillä henkilökohtaista tietoa, kuten käyttäjän nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. 

EVÄSTEILLÄ KERÄÄMÄMME TIEDOT:

  • kellonaika
  • vierailun kesto
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • onko kävijä vieraillut sivuillamme aikaisemmin
  • kävijäliikenteen lähde
  • IP-osoite

Katsastusajankohdan kysely ja muistutus Katsastus Turku AD ky:n   sivuilla

Katsastus Turku AD ky:n   sivuilla on kyselylomake, jonka täyttämällä asiakas voi saada sähköpostiinsa tiedon haluamansa auton seuraavan katsastusajankohdan. Asiakkaan sähköpostiin lähetetään tieto milloin auto pitää seuraavan kerran katsastaa ja lähetetään muistutusviesti, kun auton katsastaminen rupeaa olemaan ajankohtaista. Asiakas antaa Katsastus Turku AD ky:n   tilaamalla katsastusajankohtatiedon luvan sähköiseen asiakassuhdeviestintään. Muistutuspalvelu on asiakkaalle ilmaista, eikä velvoita mihinkään. Viestilistalta pääsee pois milloin tahansa noudattamalla muistutusviestin mukana tulevia ohjeita. Kyselyn tietolähde on Liikenne ja viestintävirasto Traficom.

Katsastusajankohdan voi tarkistaa edellisestä katsastuksesta saadulta katsastustodistukselta, rekisteröintitodistukselta tai tarkistaa asian Traficomin julkisesta ja maksuttomasta ajoneuvon rekisteritiedot palvelusta. Asiakas voi myös kääntyä Katsastus Turku AD ky:n   ammattitaitoisen henkilökunnan puoleen.

Suoramainonta

Suoramainonnan rekisteritietojen lähde on Liikenne ja viestintävirasto Traficom. Katsastus Turku AD ky:n   yhteistyökumppani poimii tiedot Traficomin julkaisemasta rekisteristä ja lähettää suoramainoskortit kahden viikon välein. Katsastus Turku AD ky:n   ei käsittele rekisterin tietoja. Asiakas voi kieltää osoitetietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin Traficomin verkkosivuilla. Osoitetietojen käyttämisen kieltämiseksi asiakkaan on kirjauduttava Traficomin palveluihin. Katsastus Turku AD ky:n   suoramainoksissa olevat tarjoukset ja muut alennukset huomioidaan katsastusasemalla maksun yhteydessä.