• Korinpunojankatu 1, 20320 Turku  (navigaattoriin Alankojantie RAISIO)

Päästömittaus
Turku

Pakokaasut sisältävät terveydelle ja ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Hiilidioksidi, joka syntyy palamistuotteena, kiihdyttää ilmakehässä tapahtuvia muutoksia. Jokainen autoilija voi vaikuttaa pakokaasupäästöjen aiheuttamien haittojen vähentämiseen kiinnittämällä huomiota omaan ajotapaan ja auton kunnossapitoon.

Katsastuksessa autolle tehtävä päästömittaus tai savutusmittaus antaa tärkeää tietoa moottorin kunnosta. Näin autoilija voi osaltaan vaikuttaa ympäristön kuormituksen vähentämiseen. Kun päästöjä saadaan vähennettyä, myös auton polttoaineen kulutus pienenee.

Päästömittauksessa bensiinikäyttöisten autojen päästöistä mitataan häkä eli hiilimonoksidi (CO) ja hiilivety-yhdisteet (HC). Dieselmoottorilla varustetuiden autojen päästöistä mitataan savutusarvo (k).

​​​​​​​

Päästömittaus auton mukaan

Bensiinikäyttöinen auto, käyttöönotto 1978 -

Päästötarkastus tehdään bensiinikäyttöisille autoille, jotka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai sen jälkeen, määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Bensiinikäyttöisistä vähäpäästöisistä autoista mitataan pakokaasupäästöt sekä joutokäynnillä että korotetulla pyörintänopeudella. Myös lambda-arvo eli ilmakerroin mitataan.

Bensiinikäyttöinen auto, käyttöönotto 2001 –

Bensiinikäyttöisille henkilö-autoille, jotka on otettu vuonna 2001 tai sen jälkeen käyttöön, tehdään pakokaasupäästöjen tarkastuksen lisäksi OBD-mittaus (OBD = On-Board-Diagnostics). OBD-järjestelmä on sisäinen valvontajärjestelmä, joka tuli pakolliseksi bensiinikäyttöisiin autoihin 1.1.2001. Järjestelmän tarkastus korvaa joutokäyntimittauksen vuoden 2001 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.

Dieselkäyttöinen auto, käyttöönotto 1980 –

Myös dieselmoottorilla varustetuista autoista, jotka on käyttöönotettu vuonna 1980 tai sen jälkeen, tarkastetaan pakokaasupäästöt.

Ei päästömittausta

Kaikkiin autoihin ei tarvitse tehdä päästömittauksia. Mittaukset eivät ole pakollisia ennen vuotta 1978 käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille autoille eikä dieselkäyttöisille autoille, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 1980. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei tehdä myöskään autolle, joka on varustettu kaksitahtimoottorilla tai joka käyttää polttoaineena moottoripetrolia.