• Korinpunojankatu 1, 20320 Turku  (navigaattoriin Alankojantie RAISIO)

Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n historia

Harkka-yhtiöt on vuonna 2000 perustettu täyden palvelun hinausliike, kattaen koko pyöräkaluston. Veljekset Esa ja Tomi Harkka ostivat Autohinaus Gröndahlin koko kaluston vuonna 2000 ja samalla nimeksi tuli Harkka-yhtiöt Oy Veljekset Esa ja Tomi Harkka ovat olleet alalla jo1990 alkaen, tehden töitä edelliselle yrittäjälle sekä omalla kalustollaan.

Tänäpäivänä yritys työllistää Esan ja Tomin lisäksi kahdeksan vakinaista hinausautonkuljettajaa sekä kaksi asentajaa korjaamollamme. Iltaisin ja viikonloppuisin työllistyy lisäksi vielä useampi apumies.

Yhteistyökumppanimme

Yritystoimintaamme kuuluu myös lämmin yhteistyö eri autoalan tahojen kanssa. Kanssamme samoissa tiloissa toimii esimerkiksi katsastamo, autokorjaamo sekä pesula.

Harkka-yhtiöt on Kuusakoski Oy:n valtuutettu romuautojen vastaanottopiste.

Kauttamme on sadat autot tyhjennetty nesteistä ja paalattu suomalaisen metalliteollisuuden uusioraaka-aineeksi, esimerkiksi haarukoiksi tai peltikatoiksi.

Lämmin viranomaisyhteistyö eri viranomaistahojen kanssa on myös erittäin tärkeä osa päivittäistä yrittäjätoimintaamme. Esa yhdessä henkilökuntamme kanssa on järjestänyt lukuisia turvatyynyjen räjäytyskoulutustapahtumia eri viranomaisille.

Mereen uponneen auton pelastusta on myös harjoiteltu palo- ja meripelastus- viranomaisten kanssa.

Autoinsinööriopiskelijoiden tukena vuodesta 2009

Yhteistyöalue laajeni v.2009 Turun Ammattikorkeakoulun autoinsinööriopiskelijoiden kanssa järjestettyihin koulutuksiin, käsittäen auton tekniikan perehdyttämiseen purkaen autoista eri komponentteja. Oppilaat yhdessä opettajiensa kanssa irrottivat autoista isompia osia ja purkivat ne koulussa pienempiin osiin selvittääkseen komponenttien rakenteet ja toiminta- periaatteet.

Tästä yhteistyöstä tehtiin myös ohjelma Turku TV:n liikenneohjelmaan yhdessä Marja Heikkilän tiimin kanssa.

Näistä kaikista töihimme liittyvistä asioista on myös koottu "Kuvagalleria ja Videot"

 

Harkka-Yhtiöt Oy on palkittu ympäristöä kunnioittavasta toiminnastaan

Ympäristötekokilpailussa palkittiin sekä hienoa että pelkistettyä tekniikkaa kunniamaininta Harkka-Yhtiöt Oy:lle.

 

Perustelut

Kunniamainittu Oy Harkka-Yhtiöt Ab, parantaa jokapäiväisen ympäristömme laatua siivoamalla kolarissa romuttuneita ajoneuvoja kaupunkikuvasta. Autot esikäsitellään ja toimitetaan romutettaviksi asianmukaisesti. Kierrätysjärjestelmän rungon muodostaa vastaanotto, rekisteristä poistaminen, esikäsittely ja murskaus. Tavoitteena on romuajo- neuvojen mahdollisimman laaja kierrätys hyötykäyttöön.

Liike hinaa kuukausittain 300-600 autoa joiden joukossa on romuna ympäristöön hylättyjä ajoneuvoja. Jos ajoneuvolla ei ole vapaaehtoista vakuutusta jää kuljettaminen usein yhtiömme korvattavaksi.

Ympäristöystävällisen palvelutoimintansa lisäksi yritys on oma-aloitteisesti parantanut omien, sisäisten ympäristöasioidensa hallintaa yli lakivelvoitteiden. Yrityksessä pyritään esimerkiksi järkiperäistämään omaa liikennettä mahdollisimman pitkälle asianmukaisilla kalustovalinnoilla, lyhyimmän reitin etsivällä ajonavigaattorilla ja taloudellisella ajotavalla. Lasikuulilla toimiva pesulaite ja kuumavesipesurit korvaavat puolestaan liuottimien käyttöä.

Meillä on myös ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA HARKKA-YHTIÖT OY AB JA KATSASTUS TURKU AD KY

Harkka-yhtiöiden ja Katsastus Turku AD:n tavoite on tukea kestävää kehitystä ja pyrkiä toiminnallaan edistämään ympäristön tilaa.

Yritystemme tehtävänä on edistää liikenneturvallisuutta ja pienentää ajoneuvoista aiheutuvia ympäristöhaittoja. Myös romuautojen vastaanotolla sekä asianmukaisella kierrätyksellä pienennämme ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Pyrimme opastamaan myös asiakkaitamme ympäristöystävällisempään autoiluun.

Tärkeimpiä tavoitteitamme ympäristön suojelussa ovat energian kulutuksen, jätemäärien ja päästöjen vähentäminen. Sitoudumme ympäristöohjelmassam-me jatkuvaan kehitykseen ja tulosten parantamiseen.

Toimimme ympäristön pilaantumista ehkäisevästi säädösten, viranomaismääräysten sekä muiden sidosryhmien vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme ympäristötoiminnassamme avoimuuteen kaikkien sisäisten- ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.